De atelier in de Ardennen

Het is mijn doel de ziel van de mens, zijn bewustzijn, wakker te maken.
Wij leven in een wereld gestlimuleerd door materialisme, met televisie, internet, publiciteit,…. en wij zien onze realiteit niet meer.
We zijn het essentiele vergeten.
Ik wens met mijn artistieke middelen de ziel van de mens te tonen, om hem uit te nodigen te mediteren, en zich opnieuw bewust te worden van zijn Hemelse en zijn menselijke natuur

Papavassiliou Evangeli